EĞİTİM KÜNYESİ
Eğitimin Adı Kurumda Transaksiyonel Analiz Uygulamaları Atölyesi
Eğitimci PORTA / Serkan Kahyaoğlu
Eğitim Süresi 2 günlük atölye ya da haftada 2 saatlik 6 oturum
Eğitim Yöntemi Etkileşimli grup + talep edilirse süpervizyon
Katılımcı Sayısı 12-20
Eğitimci Sayısı 1
Katılımcı Özellikleri Başta İK çalışanları ve yöneticiler olmak üzere ilgisi olan tüm çalışanlar

KURUMDA TRANSAKSİYONEL ANALİZ UYGULAMALARI ATÖLYESİ


Bir kurumun temel amacı, etkinlik gösterdiği alanda, ihtiyaçları karşılama becerisi ve üretim olarak görüleblir. Bu amacı gerçekleştirmek için elindeki kaynakların NE olduğunu ve çalışanların becerilerini NASIL geliştireceğini bilmek bir kurum için en önemli işlevlerden biridir. Transaksiyonel Analiz (TA) bize kurumda süreç ve içeriği analiz etme şansı verir.

TA, psikolojik danışmanlık, psikoterapi, eğitimde uygulanabildiği gibi örgütlerde de kullanılabilen bir yaklaşımdır. TA, bu alanların hepsinde şu 3 temel önermeyi önemser: “İnsanlar iyidir, yeterlidir. Herkes düşünme kapasitesine sahiptir. Herkes kendi yaşam planı (senaryosu) için kararlar alabilir, ve bu kararları değiştirebilir.”

TA kavramları ile kurumun, kurumda çalışanların kendi arasındaki ve hizmet verdikleri kişilere karşı bakışını ve çalışma şeklini anlamak mümkündür. Bu atölyede temel olarak TA kavramları kullanılarak aşağıdaki noktalarda farkındalık ve beceri kazandırılması hedeflenmektedir.

  • Kurumun ve çalışanların zamanı yapılandırma şekli,
  • Kurum içi ve dışı ilişkilerde çalışanların algısı, bir başka deyişle kullanılan yaşam pozisyonları,
  • Kurumun ve çalışanların “Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarından hangisini ne zaman, nasıl kullandığı,
  • İlişki süreçlerinde kabul iletisi (takdir-eleştiri) idaresi ve oynanan psikolojik oyunları,
  • Kişilerin ve kurumun kullandığı zorlayıcı mesajlar(sürücüler) ve etkileri.

“Kurumda Transaksiyonel Analiz Atölyesinde”; insan kaynakları uzmanları başta olmak üzere tüm çalışanların, iş ortamında TA bakış açısına, kavramlarına ve dolayısıyla geliştirebilecekleri yöntemlere odaklanılmaktadır. Aşağıdaki programda ayrıntıları yer alan kavramlar, iş yaşamında yaşanan olaylar, örnekler üzerinden tartışılmakta ve katılımcıların müdahale etme araçları geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Atölye süreci: Atölye planında yer alan her alt başlık aşağıdaki adımlar izlenerek ele alınnacaktır.

  1. Teori/kavram-örnek vaka çözümlerinin sunulması
  2. Kavramla ilgili alıştırmalar
  3. Katılımcıların kavramla ilgili vakalar üzerine tartışmaları ve yöntem geliştirmeleri

Eğitim sonunda katılımcı belgesi verilecektir.

KURUMDA TRANSAKSİYONEL ANALİZ UYGULAMALARI ATÖLYE PROGRAM

ALT BAŞLIK SÜREÇ ve YÖNTEM
1.       MERHABA ve GİRİŞ π    Isınma oyunu ve program tanıtımı yapılır.

2.       İŞ YAŞAMINDA OTONOMİ (ÖZERKLİK)

 

π    Özerklik:  TA’nın temel amaç olarak gösterdiği bilinç/farkındalık, doğal(kendiliğinden, spontan) ve içten olma kapasitesinin iş yaşamına yansımaları örnek olay ve farkındalık oyunu ile ele alınır.
3.       KURUM İÇİ İLİŞKİLERDE TEMEL İHTİYAÇ ÜÇGENİ π    Kabul iletisi: Kişinin iş yaşamında ve kurumda etkili ve değerli olma ihtiyacı video ve örnek olaylarla ele alınır.

π    Zamanı Yapılandırma: Kurumda zamanı ve süreci yapılandırma türleri örnek olaylarla analiz edilir. Müdahale yöntemleri tartışılır.

π    Yaşam Pozisyonu: Kurumda kişilerin ilişkilerde psikolojik ve sosyal algıları, önyargıları örnek olay ve alıştırmalarla ele alınır.

4.       ZORLAYICI MESAJLAR (SÜRÜCÜLER) ve İŞ YAŞAMI π    Zorlayıcı mesajlar/sürücüler: Kişilerin ve kurumun zorlayıcı mesajının keşfedilme çalışması “sürücü envanteri” aracılığıyla yapılır.

π    Sürücülere müdahale yolları:  Kurumun ve kişilerin “Güçlü ol, mükemmel ol, çabuk ol, hoşnut et, gayret et” sürücülerinin teşhisi ve  uygun müdahale yolları küçük grup çalışması ile ele alınır.

5.       EGO DURUMLARI VE TRANSAKSİYONLAR π    Ego durumları: “Çocuk, Yetişkin ve Ebeveyn” ego durumları ve kurumda Ego durumu teşhis ve analiz yöntemleri video ve örneklerle anlatılır.

π    Egogram: Katılımcıların ego durumlarını fark etmeleri için  davranışsal (fonksiyonel) egogram uygulanır. Bireysel egogram sonuçlarının, iş yaşamına etkileri tartışılır.

π    Kurumun egogramı: Kurumun egogramı büyük grup çalışması ile analiz edilir. Kurumun “Çocuk, Yetişkin ve Ebeveyn” ego durumlarını işlevsel kullanımı için yapılabilecekler tartışılır.

6.       İŞ YAŞAMINDA PSİKOLOJİK ve GÜÇ OYUNLARI π    Oyunun tanımı: İş yaşamında gizli mesajlar ve duygusal açlıkların manipülasyon (yönlendirilme) süreci video ve örnek olaylarla açıklanır. Güç oyunu ve psikolojik oyun arasındaki fark tanımlanır.

π    Oyun üçgeni: “Suçlayıcı”, “kurtarıcı” ve “kurban” rollerinin tanımları ve işlevleri video ve örnek olayla tanımlanır. Eğitimde bu rollerin ortaya çıkışı ve etkileri tanımlanır.

π    Oyundan çıkış: Oyundan çıkış yöntemleri açıklanır. Oyun üçgeni yerine otonomi üçgeninin kullanımı için koruma, izin ve kaynakların kullanımı nasıl yapılabileceği küçük grup çalışması ile çalışılır.

7.       SONLANDIRMA ve DEĞERLENDİRME

 

π    Katılımcıların getirdiği bir ya da iki örnek olay programdaki tüm kavramlarla analizi edilir.

π    Eğitim değerlendirilir ve geribildirim alınır.

π    Süpervizyon uygulaması olan ikinci aşama hakkında bilgi verilir.