EĞİTİM KAPISI


Her insan yaşamını anlamlı kılabilme kapasitesine sahiptir. Bu, öğrenmekten vazgeçmeme, eleştirel düşünme, sorgulama ve üretme ile mümkündür. Eğitim, her yaşta ve herkes için bu anlamlılığı sağlayan önemli bir araçtır. Bu aracın doğru ve etkili şekilde kullanılması da son derece önemlidir.

PORTA ekibi olarak, eğitim ile kaynaklara ulaşma, ihtiyaçları karşılama, beceri edinme, değişim ve gelişime katkı sunma gibi anlam yaratma yollarını değerli buluyoruz. Tüm eğitimlerimizde kişilerin yaşamını anlamlı kılabilme kapasitesine saygı göstererek, bu kapasitenin verimli bir şekilde ortaya çıkmasına destek olmak istiyoruz. Her eğitimde, içerik ve sürecin, teori ve pratiğin, heyecan ve güvenin, beceri ve niyetin, amaç ve yöntemin, koruma ve izinlerin uyumlu bir dansının olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Kısaca eğitimin, eğitimci ve katılımcılar arasında çok yönlü bir etkileşim olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla PORTA eğitimlerinde, katılımcıların ve eğitimcilerin bilgi, farkındalık ve beceri düzeyinde karşılıklı kazanımlar edinmelerini hedefliyoruz. Eğitim sürecinin duygu, düşünce ve davranışları etkileyen ama aynı zamanda mutlaka mizahı, eğlenceyi ve duyguları barındırması gerektiğini düşünüyoruz.

PORTA’da kurumlara ve kişilere yönelik mesleki ve kişisel gelişim amaçlı eğitimler yapıyoruz. Eğitimin katılımcıların özelliklerine uygun olması ve ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine inandığımız için eğitim taleplerinde şu adımları izliyoruz:

1. Ön görüşme:
PORTA’nın eğitim yaptığı alanlar tanıtılır. Eğitim talebinde bulunan kurumun ve/ya kişinin eğitim ihtiyaçları ve katıımcıların özellikleri ilk görüşme ile belirlenir.

2. Öneri ve kontrat:
İlk görüşme sonrası PORTA ekibi kuruma/kişiye uygun bir eğitim önerisi sunar. Bu öneride eğitimin amacı, kapsamı,yöntemleri ve değerlendirme araçları tanımlanır. Öneri kapsamında kurum ve kişiyle eğitim anlaşması yapılır.

3. Eğitim uygulama:
Eğitim PORTA’da ya da talep eden kurumda uygulanır. Eğitim anlaşmasının kapsamına bağlı olarak bilgi, farkındalık ve beceri düzeyinde kazanımlara ulaşmak üzere etkileşimin yoğun olduğu bir eğitim gerçekleştirilir.

4. Değerlendirme ve raporlama:
Eğitim sonrası yapılan değerlendirme sonuçlarını içeren bir rapor hazırlanıp kuruma sunulur. Raporda eğitim süreci, değerlendirme sonuçları, analizler ve geleceğe yönelik öneriler yer alır.