İletişim, sosyal hatta fiziksel bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç karşılanmazsa insanın sağlığı bozulabilir. Etkili iletişim; duygu ve düşüncelerimizi karşımızdaki kişilere somut, açık aktarabilmek ve karşımızdaki kişiyi dinlemek ve anlamak ile mümkün olabilir. Evde, okulda sağlıklı iletişimin gerçeklemesi, ilişkinin korunması ve sürdürülebilmesi için ebeveyn ve öğretmenin gücünü olumlu ve işlevsel şekilde kullanabilmesi ve ebeveyn-çocuk, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde sınırların belirlenmesi etkili olur.

Amaç: Katılımcıların okul yaşamındaki tüm ilişkilerinde farkındalık ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam: Etkili dinleme ve kendini ifade etme, iletişimi etkileyen unsurlar; önyargılar, ben-sen algısı, bireyin değer ve etki yaratma ihtiyacı, ilişkiyi yapılandırma, gücün olumlu ve işlevsel kullanımı gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Öğrenciler, Öğretmenler, Okul Yöneticileri, Okul Çalışanları, Veliler