Duygular, ihtiyaçların işaretidir. Hayatımızın her döneminde duygularımızla olan ilişkilerimiz; onları ne kadar etkili taşıyabildiğimiz ve düzenleyebildiğimiz psikolojik sağlığımızla, ilişkilerimizle ve başarımızla yakından ilişkilidir. Eğitimi derinden ve büyük ölçüde etkileyen duygular üzerine düşünmek ve çalışmak onları işlevsel olarak kullanabilme yolları üzerinde durulmaktadır.

Amaç: Katılımcıların eğitim ortamında olumlu ilişkiler kurabilmeleri için kendi duygularını ve başkalarının duygularını fark edebilme ve anlamlandırma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam: Duyguları tanıma, fark etme, isimlendirme, ifade edebilme, duygu yönetimi, empati gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Öğrenciler, Öğretmenler, Okul Yöneticileri, Okul Çalışanları, Veliler