Okulda yöneticilerin en temel işlevi, okuldaki ilişkileri, süreç ağlarını, okulun amacına hizmet edecek şekilde düzenleyebilmektir. Bu düzenlemede, tüm ekibin aidiyet, katılım, açıklık, güvende hissetme ve gelişim fırsatlarının farkında olması olgularını gözetebilmek önemlidir.

Amaç: Okuldaki yöneticilerin, planlama, analiz/teşhis ve müdahale becerilerinin güçlendirilmesi, desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam: İlişkide ve yönetimde ihtiyaçların belirlenmesi, ego durumlarının okul ortamında kullanımı, geribildirim alışverişi, çatışma çözme, okulda oynanan psikolojik oyunlar gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Okul Yöneticileri