Okul çalışanları, bir yandan iş hayatının, kurumun, çalıştıkları alanın gereklerini yerine getirirken, bir yandan da pek çok ilişkiyi yönetirler. Pek çok insanla temas ederek, onları yönlendirir ve koordine ederler. Yaşamda olduğu gibi, okul içinde de verimli bir ekip olabilmek, etkili iletişim becerilerinin yanı sıra, ekip üyelerinin birbirlerini tamamlama, geliştirme istekleri ve bu isteği hayata geçirebilecek yöntemleri etkili bir şekilde uygulayabilmeleriyle mümkün olur. Ekibi oluşturan her üyenin, bu bilinci geliştirmesi ve ortak hedefler doğrultusunda çalışması, okul kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilmesi için önemlidir.

Amaç: Katılımcıların, etkin, verimli bir ekip olarak, birlikte çalışma motivasyonlarını artırmak amaçlanmaktadır.

Kapsam: İletişim yöntemleri, ölçütleri, ekip olmak, ekip içi roller, ilişki yönetimi ve müdahale yöntemleri gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Öğretmeler, Okul Yöneticileri, Okul Çalışanları