Çocukluktan itibaren öğren(t)ilen kadın-erkek olma rolleri, eğitim ve çalışma hayatında eşitsizliklere neden olur. Toplum, kadınlara bakım, aile, ev gibi sorumluluklar yüklerken, erkeklere ise ev geçindirmek, karar almak, güçlü olmak gibi kalıpları uygun görür. Öğretmenlerin, okul çalışanlarının, velilerin, öğrencilerin bu kalıpları sürdürmeleri eşitlikçi, sağlıklı, huzurlu ve mutlu eğitim ortamlarının gelişmesini önleyebilir. Kadın ve erkeğin birlikte eşit paydaşlar olarak çalışabilmesi, çalışanların, velilerin ve öğrencilerin ayrımcı olmadan hareket edebilmeleri, eşitliği benimsemeleri, okulu ve okulun kültürünü de olumlu yönde değiştirecektir.

Amaç: Katılımcıların, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili farkındalık kazanmaları, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için okulda yapılabilecekler üzerine düşünmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam: Toplumsal cinsiyet rolleri, rollerin kişiye, okula, topluma etkisi, rollerin oluşumu ve sonraki kuşaklara öğretilmesi, şiddetin tanımı, şiddete, eşitsizliğe müdahale, cinsiyet eşitliği gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Öğrenciler, Öğretmenler, Okul Yöneticileri, Okul Çalışanları, Veliler