“Herkes eşittir” cümlesine katılan kişi sayısı oldukça fazladır. Oysa insanlar sıklıkla eğitim, memleket, gelir durumu, cinsel yönelim, etnik köken, dış görünüş, engellilik, yaş gibi bazı özelliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. İnsanların farklı özelliklerine dair önyargıların okul içinde çalışanlar, öğretmen ve öğrenciler tarafından fark edilmesi ve azaltılması, barışçıl bir okul ortamını beraberinde getirir.

Amaç: Katılımcıların, eşitlik üzerine bilgi ve farkındalık kazanmaları, okulda yapılabilecekler üzerine düşünmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam: Ayrımcılık, eşitlik, kalıp yargılar, önyargılar, ayrımcılığın etkileri, evde/okulda/ toplumda ayrımcılığın önlenmesi için yapılabilecekler gibi konular ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Öğrenciler, Öğretmenler, Okul Yöneticileri, Okul Çalışanları, Veliler