Tüm davranışlar bir güç kullanımını içerir. Bu gücün ilişkilerde ve dolayısıyla, okulda nasıl kullanıldığı okula bağlılık, aidiyet, eğitimin kalitesi gibi kavramları doğrudan etkiler. Diğerini engellemek, önyargılar, gücü/bilgiyi elinde tutmak gibi olumsuz güç kullanımının dayanışma, geribildirime açık olma, doğru zamanda ve uygun şekilde bilgiyi paylaşma gibi olumlu güç kullanımını içeren davranışlarla değiştirilebilmesi değerlidir.

Amaç: Katılımcıların, zorbalık ile ilgili farkındalık kazanmaları, gücün olumlu kullanımı için bilgi ve becerilerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam: Okulda gücün olumlu ve olumsuz kullanımı, zorbalık ve korkular, gücün olumlu, sorumlu ve bilinçli kullanımı için yapılabilecekler ele alınmaktadır.

Hedef Kitle: Öğrenciler, Öğretmenler, Okul Yöneticileri, Okul Çalışanları, Veliler