Dr. Ekin Emiral, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde, doktora eğitimini ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış; bilim doktoru (Ph.D.) unvanını kullanmaya hak kazanmıştır.

Uzmanlık eğitimi boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Bu süreçte bilimsel makalelere katkıda bulunmuş, bildiriler sunmuş, bazı psikoloji ders kitaplarında çeviriler yapmış ve özgün kitaplarda yazılan bölümlere katkıda bulunmuştur. Uzmanlığı sonrasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ve İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Güncel olarak akademik çalışmalarına doktor öğretim üyesi olarak devam etmekte, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde dersler vermektedir.

Klinik uygulamaya yüksek lisans eğitimi kapsamında Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nün hem yataklı hem de ayaktan hastalara hizmet veren bölümlerinde stajyerlik yaparak başlamıştır. Stajyerliği süresince süpervizyon altında psikodinamik yönelimli terapi hizmeti vermiştir. Hem gençlerle hem de yetişkinlerle çalışırken gerekli olabilecek test eğitimlerini Türk Psikologlar Derneği’nin test eğitimleri çerçevesinde tamamlamıştır. Projektif test (Rorschach ve TAT) uygulama eğitimlerini Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden almıştır. Bunlara ek olarak travmaya ilk yardım, oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapiler, şema terapi ve EMDR terapisi alanlarında eğitimler almıştır. Psikanalizle ilişkili çok çeşitli seminerlere katılmış/katılmaktadır. Akademik çalışmalarının yanında klinik uygulamalarını devam ettirmiş ve klinik deneyimini psikanalitik kuram ağırlıklı eğitimiyle pekiştirmiştir. Klinik çalışmasında ağırlıklı olarak psikodinamik/psikanalitik yönelimli terapilerden yararlanmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanında, PORTA’da yetişkinlerle bireysel terapi uygulamalarını sürdürmektedir.

Dr. Ekin Emiral, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde, doktora eğitimini ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış; bilim doktoru (Ph.D.) unvanını kullanmaya hak kazanmıştır.

Uzmanlık eğitimi boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Bu süreçte bilimsel makalelere katkıda bulunmuş, bildiriler sunmuş, bazı psikoloji ders kitaplarında çeviriler yapmış ve özgün kitaplarda yazılan bölümlere katkıda bulunmuştur. Uzmanlığı sonrasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ve İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Güncel olarak akademik çalışmalarına doktor öğretim üyesi olarak devam etmekte, lisans ve yüksek lisans seviyelerinde dersler vermektedir.

Klinik uygulamaya yüksek lisans eğitimi kapsamında Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nün hem yataklı hem de ayaktan hastalara hizmet veren bölümlerinde stajyerlik yaparak başlamıştır. Stajyerliği süresince süpervizyon altında psikodinamik yönelimli terapi hizmeti vermiştir. Hem gençlerle hem de yetişkinlerle çalışırken gerekli olabilecek test eğitimlerini Türk Psikologlar Derneği’nin test eğitimleri çerçevesinde tamamlamıştır. Projektif test (Rorschach ve TAT) uygulama eğitimlerini Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden almıştır. Bunlara ek olarak travmaya ilk yardım, oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapiler, şema terapi ve EMDR terapisi alanlarında eğitimler almıştır. Psikanalizle ilişkili çok çeşitli seminerlere katılmış/katılmaktadır. Akademik çalışmalarının yanında klinik uygulamalarını devam ettirmiş ve klinik deneyimini psikanalitik kuram ağırlıklı eğitimiyle pekiştirmiştir. Klinik çalışmasında ağırlıklı olarak psikodinamik/psikanalitik yönelimli terapilerden yararlanmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanında, PORTA’da yetişkinlerle bireysel terapi uygulamalarını sürdürmektedir.