Ekin Emiral, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora eğitimine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde devam etmektedir.

Uzmanlık eğitimi boyunca Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Bu süreçte bilimsel makalelere katkıda bulunmuş, bildiriler sunmuş, bazı psikoloji ders kitaplarında çeviriler yapmış ve özgün kitaplarda yazılan bölümlere katkıda bulunmuştur. Uzmanlığı sonrasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ve İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. Ayrıca, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nün hem yataklı hem de ayaktan hastalara hizmet veren bölümlerinde stajyerlik yapmıştır. Stajyerliği süresince süpervizyon altında psikodinamik yönelimli terapi hizmeti vermiştir.

Klinik uygulamada hem gençlerle hem de yetişkinlerle çalışırken gerekli olabilecek test eğitimlerini Türk Psikologlar Derneği’nin test eğitimleri çerçevesinde tamamlamıştır. Projektif test (Rorschach ve TAT) uygulama eğitimlerini Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden almıştır. Bunlara ek olarak travmaya ilk yardım, oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapiler, şema terapi ve EMDR terapisi alanlarında eğitimler almıştır. Klinik çalışmasında ağırlıklı olarak psikodinamik yönelimli terapilerden ve EMDR uygulamalarından yararlanmaktadır.

Akademik çalışmalarının yanında, PORTA’da yetişkin ve gençlerle bireysel terapi uygulamalarını sürdürmektedir.