Hilmi Kaan, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, klinik psikoloji yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde “Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde Psikoterapistlerin Mesleki Gelişimi ve Karşıaktarım Duygularının Terapötik İttifakla Olan İlişkisi” üzerine çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’ndaki çalışmalarını hala sürdürmektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenen “Psikanalize Giriş Konferansları Seminerleri”ni tamamlamış, İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği’nin Psikanalitik Çocuk-Ergen Psikoterapisi Formasyonu eğitiminin 1. modülüne devam etmektedir.

Başlıca çalışma alanları arasında, öfke, saldırganlık, içe kapanıklılık, depresyon, kaygı, korku, takıntı gibi duygusal sorunlar; yas ve kayıp, gelişimsel travmalar (ihmal, istismar, aile içi şiddete maruz kalma vb.), aile ve arkadaşlık ilişkilerinde problemler; bağlanma, kardeş ilişkileri ve okula başlama, boşanma gibi yaşam değişiklikleri bulunmaktadır. PORTA’da çocuklar, ergenler, ebeveynler ve genç yetişkinlerle psikodinamik yönelimli psikoterapi görüşmelerine online ve yüz yüze seanslarla devam etmektedir.

Hilmi Kaan, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, klinik psikoloji yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde “Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde Psikoterapistlerin Mesleki Gelişimi ve Karşıaktarım Duygularının Terapötik İttifakla Olan İlişkisi” üzerine çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’ndaki çalışmalarını hala sürdürmektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenen “Psikanalize Giriş Konferansları Seminerleri”ni tamamlamış, İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapiler Derneği’nin Psikanalitik Çocuk-Ergen Psikoterapisi Formasyonu eğitiminin 1. modülüne devam etmektedir.

Başlıca çalışma alanları arasında, öfke, saldırganlık, içe kapanıklılık, depresyon, kaygı, korku, takıntı gibi duygusal sorunlar; yas ve kayıp, gelişimsel travmalar (ihmal, istismar, aile içi şiddete maruz kalma vb.), aile ve arkadaşlık ilişkilerinde problemler; bağlanma, kardeş ilişkileri ve okula başlama, boşanma gibi yaşam değişiklikleri bulunmaktadır. PORTA’da çocuklar, ergenler, ebeveynler ve genç yetişkinlerle psikodinamik yönelimli psikoterapi görüşmelerine online ve yüz yüze seanslarla devam etmektedir.