Meltem Yılmaz, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Bu yıllarda, birçok laboratuvarda araştırma asistanı olarak görev almış, Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi ve Yankı Yazgan Özel Güzel Günler Polikliniği gibi çeşitli kurumlarda staj yapmıştır. Lisans eğitimi süresince Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 2-5 yaş çocukların psikososyal gelişimlerine destek olmak amacıyla Koç Üniversitesi Minik Yürekler projesinde yönetim kurulu üyesi olarak gönüllülük yapmıştır.

Uzmanlığını, Hollanda Maastricht Üniversitesi’nde ‘Yüksek Potansiyel Devlet Bursu’ ile Psikopatoloji eğitimini tamamlayarak almıştır. Tez döneminde, Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda Psikanalitik Oyun Terapisi araştırma ekibinde yer almış, çocukların oyun terapi süreçlerini incelemiş ve bilimsel makaleler yayınlamıştır. Ayrıca, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial Terapi eğitimlerini Uzm. Dan. Psk. Filiz Çetin’den almış, dinamik yönelimli süpervizyonlarını Uzm. Kl. Psk. Çiğdem Bilgen Yeşilleten ile sürdürmüştür. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır.

New York Columbia Üniversitesi’nde yetişkin klinik psikoloji yüksek lisansını ‘Teachers College’ bursu ile tamamlamıştır. Prof. Dr. Barry Farber ve ekibi ile hümanistik ve dinamik terapi süreçlerini araştırma asistanı olarak incelemiştir. Akademik çalışmalarının yanında, PORTA’da çocuk, genç ve ailelerine yönelik eklektik oyun terapisi, filial terapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Davranış problemleri, erken dönem çocuklukta psikososyal gelişim, bağlanma, zihinselleştirme ve kayıp/yas konuları üzerine klinik çalışmalarını sürdürmektedir. Ergen ve yetişkinlerle psikodinamik yaklaşımlı bireysel terapilerini Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirmektedir.

Meltem Yılmaz, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Bu yıllarda, birçok laboratuvarda araştırma asistanı olarak görev almış, Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi ve Yankı Yazgan Özel Güzel Günler Polikliniği gibi çeşitli kurumlarda staj yapmıştır. Lisans eğitimi süresince Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda 2-5 yaş çocukların psikososyal gelişimlerine destek olmak amacıyla Koç Üniversitesi Minik Yürekler projesinde yönetim kurulu üyesi olarak gönüllülük yapmıştır.

Uzmanlığını, Hollanda Maastricht Üniversitesi’nde ‘Yüksek Potansiyel Devlet Bursu’ ile Psikopatoloji eğitimini tamamlayarak almıştır. Tez döneminde, Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda Psikanalitik Oyun Terapisi araştırma ekibinde yer almış, çocukların oyun terapi süreçlerini incelemiş ve bilimsel makaleler yayınlamıştır. Ayrıca, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial Terapi eğitimlerini Uzm. Dan. Psk. Filiz Çetin’den almış, dinamik yönelimli süpervizyonlarını Uzm. Kl. Psk. Çiğdem Bilgen Yeşilleten ile sürdürmüştür. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır.

New York Columbia Üniversitesi’nde yetişkin klinik psikoloji yüksek lisansını ‘Teachers College’ bursu ile tamamlamıştır. Prof. Dr. Barry Farber ve ekibi ile hümanistik ve dinamik terapi süreçlerini araştırma asistanı olarak incelemiştir. Akademik çalışmalarının yanında, PORTA’da çocuk, genç ve ailelerine yönelik eklektik oyun terapisi, filial terapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Davranış problemleri, erken dönem çocuklukta psikososyal gelişim, bağlanma, zihinselleştirme ve kayıp/yas konuları üzerine klinik çalışmalarını sürdürmektedir. Ergen ve yetişkinlerle psikodinamik yaklaşımlı bireysel terapilerini Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirmektedir.