Metin Koçyiğit, psikoloji lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Van depreminin ardından Çocuk Evleri çadırlarında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun süpervizyon desteği ile yürütülen psikososyal destek çalışmalarında gönüllü olarak yer almıştır. 2012-2015 yılları arasında Boğaziçi Sosyal Hizmetler Kulübü’nde gönüllü olarak çalışmalara katılmıştır. Ceza İnfaz Kurumlarında Prof. Dr. Gökhan Oral ve Dr. Dilek Çelik’in süpervizyon desteği ile yürütülen çalışmalarda yer almıştır. 2014 yılı yazında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde klinik stajı yapmıştır. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz Okulları projesinde çocuklarla yürütülen çalışmalarda psiko-sosyal koordinatör olarak yer almıştır.

Yüksek lisans öğrenimi sırasında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu ve Prof. Dr. Falih Köksal’dan aldığı süpervizyonlarla Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmüştür. 2017-2019 yılları arasında psikanalist Bella Habip tarafından yürütülen grup vaka süpervizyonlarına katılmıştır. 2016-2018 yılları arasında çeşitli ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında psikolog olarak çalışmış, göçmen ve mültecilerle bireysel psikoterapi ve psiko-sosyal destek çalışmaları yürütmüştür. Bu çalışmalar esnasında Uzm. Klinik Psikolog Berrak Karahoda ve Uzm. Klinik Psikolog Harika Yücel Engindeniz’den düzenli olarak süpervizyon desteği almıştır.

PORTA’da ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları yürütmektedir.