Bu eğitimlerin yanı sıra ekibimizin uzmanlık alanı içinde olan; sınıf ve grup yönetimi, eğitici eğitimi geliştirme ve uygulama becerileri, okulda ölçme ve değerlendirme, ergen ebeveyni olmak, sınav kaygısı, yeme tutumları konularında eğitim atölyeleri geliştirilip uygulanabilir.

Ücretsiz Seminerler:

PORTA’da, eğitimciler/öğretmenler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, ebeveynler ve çocuklar için ücretsiz seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerleri PORTA ekibinin yanı sıra konusunda uzman meslektaşlarımız da verebilmektedir.