İlişkiyi koruyan ve geliştiren 3 kapının iş yaşamına yansıması

İlişki kaçınılmaz olarak etki ve tepkiyi içerir. Yine ilişki sosyal hatta fiziksel bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç karşılanmazsa insanın sağlığı bozulabilir. Her ilişkinin 3 temel kapısı olan kabul, pozisyon ve yapılandırma kapılarını ne zaman açıp kapatacağını bilmek zihinsel, ruhsal ve fiziksel beslenmenin anahtarı olabilir. Bu atölyede katılımcıların iş yaşamında; yöneticileri, ekip arkadaşları, müşterileri ile ilişkilerinde farkındalık ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Alt Başlıklar:

  • Ben – sen algısı: Kişinin ilişkide kendisini konumlandırma ihtiyacı, önyargılardan kurtulma ve şimdi-buradaki seçenekleri fark edebilme
  • Fark edilme: Herkesin değerinin ve etkisinin görülmesine yönelik ihtiyacı
  • Yapılandırma: İlişkinin yönü, hızı ve anlamı için gerekli çerçevenin tanımlanma ihtiyacı

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar, yöneticiler