PORTA KİMDİR?

2016 yılında kurulan PORTA Eğitim ve Danışmanlık, bireysel ve kurumsal psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra kurum, STK ve okullara eğitim çalışmaları düzenlemektedir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

PORTA ekibinde psikolojik danışmanlık hizmeti veren tüm uzmanlar yüksek lisans derecesine sahiptir. Uzmanlarımız mesleğin etik ilkelerine bağlı, çocuk, ergen, yetişkin ve ilişki terapisi gibi belirli alanlarda çalışmaktadırlar. Tüm uzmanlarımız kendi terapi süreçlerini tamamlamış veya devam etmekte, süpervizyon desteğinde çalışmaktadır.

Psikolojik danışma çalışmalarında; çocuk, yetişkin ve ergenlere yönelik terapi/danışmanlık ve ölçme değerlendirme uygulamaları yürütülmektedir. Sorun ve ihtiyaç odaklı bir bakış açısıyla verilen psikolojik destek hizmetlerinde daha çok psikodinamik yaklaşım kullanılmaktadır (bkz. psikolojik hizmetler) .

EĞİTİM

PORTA’da eğitim çalışmaları, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik yürütülmektedir. Kişilerin düşünme, beceri, katılma gücünü ortaya çıkaran; eğitimcinin de katılımcı gibi öğrendiği, bilginin birlikte işlendiği “karşılıklı” etkileşim önemsenmektedir. Bu nedenle, eğitim öncesi öncelikle bir ihtiyaç analizi yapılmakta ve eğitim içeriği bu analize göre yapılandırılmaktadır.

Çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarda; duygu düzenleme, sosyo-duygusal gelişim, ilişki becerileri, dayanıklılık gibi konular çalışılmaktadır. Yetişkinlere yönelik çalışmalarda ise; iletişim, ekip çalışması ve liderlik, geribildirim, toplumsal cinsiyet rolleri, ayrımcılık, iş ve özel yaşamda ilişki becerilerine ve ebeveynlik becerilerine odaklanılmaktadır. (bkz. eğitim).

ETİK İLKELERİMİZ:

  • PORTA’da, genel ve özel etik ilkelere uymak hem PORTA ekibi hem de hizmet verilen kişi ve kurumlar için güvenli sigortalar olarak görülmektedir. Eğitim ve danışmanlık alanında çalışan her kurum gibi öncelikle “zarar vermeme” ilkesine sadık kalınmaktadır.
  • PORTA’da yapılan tüm çalışmalar, toplumda yaşanan olaylara, farklılıklara ve insan onuruna saygı, cinsiyet eşitliği, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine duyarlı olarak gerçekleştirilmektedir. Tüm çalışmalarda ve iş birliklerinde insan, kadın ve çocuk haklarına duyarlı davranılması esas alınmaktadır.
  • Danışmanlık süreçlerinde Türk Psikologlar Derneği ve Amerika Psikoloji Derneği (American Psychological Association; APA)’nin etik ilkelerine uygun çalışılmaktadır.
  • Danışmanlık sürecinde paylaşılan bilgiler, terapist tarafından korunur ve danışanın kendisinin veya bir başkasının hayatını ve fiziksel bütünlüğünü tehdit eden durumlar haricinde danışanın bilgisi dışında paylaşılamaz.
* PORTA’da psikolojik hizmetler; “Türk Psikologlar Derneği” tarafından belirlenmiş olan meslek tanımı, eğitim durumu, görev, yetki ve sorumluluk alanları açısından “Sağlık Meslek Yasası” kapsamına uygun olacak şekilde yapılandırılmış ve sınırlandırılmıştır. https://www.psikolog.org.tr/ozluk-haklari/Tanimlar-Komisyonu-Raporu-2011.pdf
* PORTA’da çalışan klinik psikologlar, 1219 sayılı kanun ile düzenlenen “Klinik Psikolog” tanımına uygun olarak bu ünvanı kullanmaktadırlar. (Kanun 26 Nisan 2011 tarihinde, 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm
* PORTA’da çalışan klinik psikologlar, “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”te belirtilen “Klinik Psikolog Görev Ve Sorumlulukları” dahilinde hizmet vermektedir. (Yönetmelik 22 Mayıs 2014 tarihinde, 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140522-14-1.pdf