PORTA’da psikoloji alanında yaptığımız çalışmaları, psikoterapi ve psikolojik danışmanlık başlıkları altında gerçekleştiriyoruz. PORTA olarak psikoterapi ve psikolojik danışmanlık ayrımını önemsiyoruz. Psikolojik destek ihtiyacı olan insanların, doğru oranda ve türde destek alması gerektiğine inanıyoruz.

Zaman zaman insanların “Benim konuşabileceğim bir sürü arkadaşım var neden terapiye gideyim ki?” dediklerine şahit oluruz. Terapi, duygu ve düşünceleri söze dökmeyi odağına almakla birlikte arkadaş sohbetinden, koçluktan, danışmanlıktan farklı bir süreçtir. Bu nedenle, üniversitede alınan psikoloji eğitimi üzerine klinik psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş uzmanlar ve tıp eğitimi sonrasında psikiyatri alanında uzmanlığını almış kişiler tarafından yapılabilir.

Psikoterapi, uzmanların bilimsel bir teori ya da yaklaşım kullandığı, danışan kişi ile konuşarak, onun sağlıklı olmayan, hayatında onu zorlayan, engelleri keşfetmesinin yanı sıra sağlıklı taraflarını güçlendirerek hayatı daha işlevsel yaşamaya doğru değişmesini hedefleyen bir tedavi yöntemidir.  Bu bağlamda psikoterapi, terapistlerin ve danışanların birlikte çıktığı bir keşif yolculuğuna benzetilebilir. Bu yolculukta geçmişin bugüne ve geleceğe etkileri, değişim yönü ve olanakları ayrıntılı olarak incelenir. Terapinin birincil kişisi danışanın ta kendisidir; terapist ise danışanı ulaşmak istediği noktaya gelmesini çeşitli yöntemlerle destekleyen uzmandır. Tam bu nedenle, bu yolculuğun verimli olabilmesi için psikoterapistlerle danışan kişinin tanışıklığının olmaması, birbirleri ile ilgili önden bir fikir sahibi olmamaları, açık ve güvenilir bir iletişim kurmalarının ön koşuludur.

PORTA, Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) ve Türk Psikologlar Derneği (TPD)’nin tanımladığı etik ilkelere uygun şekilde çalışmaktadır. Ekibimiz, klinik psikoloji alanında yüksek lisansını bitirmiş, genel olarak psikodinamik yönelimli psikoterapi eğitimi almış uzmanlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte danışanın ihtiyacına göre bütünsel (eklektik) yaklaşımlar tercih edilmektedir.

Klinik görüşmede, uzmanlarımız danışan kişileri yargılamadan, öğüt vermeden, kişi yerine karar vermeden, tarafsız bir şekilde onları dinler, onlara sorular sorarak, yorumlar yaparak, bilinçli ve bilinçdışı ihtiyaçlarını, isteklerini, arzularını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırlar. Danışanların çocukluktan itibaren deneyimlerini söze dökmelerine, bir anlamda kendi iç seslerini yüksek sesle paylaşmalarına fırsat tanır ve farkındalık kazanmalarına destek olurlar. Danışanın duygu ve düşüncelerini anlayarak, yeniden anlamlandırarak, karşılaştığı ve ilerde karşılaşabileceği sorunlarla nasıl başa çıkabileceğine dair çalışır, danışanın hayatını işlevsel ve huzurlu bir şekilde sürdürmesini hedeflerler. Bu açıdan, klinik psikologlarımız, insanın düşünme, fark etme ve kendisini değiştirme potansiyeline sahip olduğuna inanırlar.

Görüşmelerin sıklığı danışanların ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir. Ek olarak, PORTA’da ilaç tedavisi yapılmamakta, gerekli durumlarda psikiyatrlar ile işbirliğinde çalışılmaktadır.

İnsanlar zaman zaman bugüne ya da geleceğe ilişkin kararlar almaya çalışırken, yaşamındaki değişimlere, uyum sağlamaya çalışırken ya da ilişkileri yürütmeye çalışırken zorlanabilirler. Örneğin, ilişkinizde sorun yaşadığınız, ebeveyn olarak çocuğunuzu yetiştirirken zorlandığınız ya da geleceğinizi belirleyen bir seçim yaparken çok kararsız kaldığınız zamanlar olabilir. Psikolojik danışmanlık, daha çok kişinin şu anki yaşantısında yaşadığı duygusal, sosyal, mesleki, eğitimsel ve gelişimsel zorluklara odaklanır. Bu konularda; yaşanan durumu değerlendirme, fayda-zarar analizi yapma, kararlar için seçenekler oluşturma, bilgiye nasıl ulaşacağını fark etme, psikolojik danışmanlığın temel çalışma alanlarıdır.

PORTA’da çift ve ailelere, ebeveynlere ve liseli öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu alanların her biri özel danışmanlık becerileri gerektirir; bu sebeple, merkezimizde çift/aile, ebeveynler ve liseli gençler ile çalışma yürütebilecek becerilere sahip, eğitimi ve çalışmalarını bu konularda yapmış yüksek lisans derecesine sahip uzmanlar danışmanlık vermektedir.

Merkezimizde çocuk, ergen ve yetişkin ile bireysel psikoterapi ve çift psikoterapi çalışmaları yapılmaktadır.

Çocuklar

 • Öğrenme güçlükleri (disleksi vb.)
 • Dışa-atım bozuklukları (enürezis ve enkoprezis)
 • Dikkatle ilişkili güçlükler
 • Aşırı hareketlilik
 • Kaygı sorunları
 • Okul ile ilgili zorluklar
 • Uyum sorunları
 • Davranışsal sorunlar
 • Travma
 • Uyku ve yeme ile ilgili sorunlar
 • Cinsellikle ilgili meraklar

Ergenler

 • Öfke sorunları
 • Kaygı sorunları
 • Okul ile ilgili zorluklar
 • Takıntılar
 • İlişki sorunları
 • Kimlik sorunları
 • Kayıp ve yas
 • Travma
 • Cinsellikle ilgili meraklar
 • Sağlıksız yeme alışkanlıkları

Yetişkinler:

 • Depresyon-mutsuzluk
 • Kaygı sorunları
 • Takıntılar
 • İlişki sorunları
 • Cinsel sorunlar
 • İş hayatı ile ilgili sıkıntılar
 • Sağlıksız yeme alışkanlıkları
 • Kayıp ve yas
 • Travma
 • Psikolojik kökenli bedensel rahatsızlıklar
 • Kişilik bozuklukları

Psikolojik Testler

PORTA’da uzmanlarımız eğitimlerini aldıkları ve geçerli uygulama sertifikasına sahip oldukları testleri uygulamaktadır. Etik ilkelere uygun şekilde uygulanan ve raporlanan psikolojik testlerin listesi şöyledir:

 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi
 • CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi /Cognitive Assessment System)
 • CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • MMPI: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri /Minnesota Multiphasic Personality Inventory)
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Porteous Labirentleri Testi
 • Rorschach
 • TAT (Tematik Algı Testi)
 • WISC-IV: (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV / Wechsler Intelligence Scale for Children-IV)

Randevu için bize ulaşın.