Okullara Eğitimler Görsel

İLETİŞİM BECERİLERİ

İletişim becerilerine yönelik eğitimlerimizde; eğitim ortamında iletişim ihtiyacı, dinleme, kendini ifade etme, empati, geribildirim ve yaşamımızda bize rehberlik eden değerler üzerine çalışmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

OKUL KÜLTÜRÜ

Okul kültürüne ilişkin eğitimlerimizde, öğrenci, öğretmen, yönetici, idari personel ve velilerin eşitlikçi, ayrımcılığı önleyen, gelişime açık tutumlar geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

TRANSAKSİYONEL ANALİZ

Psikolojide varoluşçu-hümanistik bir yaklaşım olan Transaksiyonel Analiz’e göre herkes Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarıyla ilişki kurar.  TA eğitimlerinde bu ego durumlarının okulda ve eğitimde ilişkilere yansımaları farklı TA kavramlarıyla birlikte ele alınmaktadır. TA’ya göre özerk (otonom) olabilmenin bileşenleri olan doğal (spontan), bilinçli/farkında ve içten (konsantre ve motive) olabilmenin eğitimde seçenekleri üretilmektedir.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

YAŞAM BOYU GELİŞİM

Öğrenci, öğretmen ve velilerin okullarına bağlılıkları ve aidiyet duyguları hem eğitim verimini hem de okul içi huzuru olumlu etkilemektedir. Aidiyet ve bağlılık duygusu öğretmenlerin mesleki gelişim ve tatminin yanı sıra öğrencilerle birlikte yaşam boyu evde, okulda ve tüm ilişkilerde gelişim ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilidir. Eğitimlerimizde, okul çalışanlarının, öğrencilerin ve velilerin yaşam boyu gelişimlerini destekleyecek konuları ele almayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.