Herkes öğrenirken ve düşünürken yollar, yöntemler geliştirir. Mizaç ve doğumla birlikte çevrenin etkisi düşünme ve öğrenme tarzlarımızı etkiler. Okul her an öğrenilen/öğretilen ve birçok kişinin birlikte hareket ettiği bir ortam olduğu için farklı öğrenme biçimlerine uygun bir zemin sağlamalıdır. Farklı öğrenen ve düşünenlerin zenginliğinden yararlanmak ve birbirine etki etmesini sağlamak, eğitimcinin en önemli becerilerinen biri olabilir.

Amaç: Katılımcıların, farklı düşünme ve öğrenme türlerinden hangisine yatkın olduklarını fark etmeleri ve farklı düşünen, farklı olan iletişim ve iş birliği kurma yollarını keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

 • Beyinde düşünme ve öğrenme süreci
 • Nasıl düşünüyorum, öğreniyorum, dinliyorum, konuşuyorum?
  1. İlişki ve duyguyla
  2. Teoriyle
  3. Sistemle
  4. Hareketle
 • Benden farklı öğrenenle iş birliği yolları
 • Farklı, birlikte ve zengin

Hedef Kitle: Okul çalışanları ve öğrenciler

There are no upcoming events at this time