PORTA, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, okul çalışanları, veliler, yöneticiler, kurum çalışanları, psikolog, psikolojik danışman, psikoloji öğrencileri gibi farklı hedef kitlelere yönelik eğitimler uygulamaktadır. Okul ve kurumlara yönelik eğitimlerin kaliteli ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için temel olarak aşağıdaki aşamalar takip edilmektedir:

  1. Ön görüşme:

PORTA’nın eğitim yaptığı alanlar tanıtılır. Eğitim talebinde bulunan kurumun ve/ya kişinin eğitim ihtiyaçları ve katılımcıların özellikleri ilk görüşme ile belirlenir.

  1. Öneri ve kontrat:

İlk görüşme sonrası PORTA ekibi kuruma/kişiye uygun bir eğitim önerisi sunar. Bu öneride eğitimin amacı, kapsamı, yöntemleri ve değerlendirme araçları tanımlanır. Öneri kapsamında kurum ve kişiyle eğitim anlaşması yapılır.

  1. Eğitim uygulama:

Eğitim PORTA’da ya da talep eden kurumda uygulanır. Eğitim anlaşmasının kapsamına bağlı olarak bilgi, farkındalık ve beceri düzeyinde kazanımlara ulaşmak üzere etkileşimin yoğun olduğu bir eğitim gerçekleştirilir.

  1. Değerlendirme ve raporlama:

Eğitim sonrası yapılan değerlendirme sonuçlarını içeren bir rapor hazırlanıp kuruma sunulur. Raporda eğitim süreci, değerlendirme sonuçları, analizler ve geleceğe yönelik öneriler yer alır.