Okullara Eğitimler Görsel

YÖNETİCİNİN İLETİŞİMİ

İletişim, eğitim yönetiminde ve özel yaşamda bir ihtiyaç olduğu kadar kaçınılmaz bir zorunluluk. Okulda çalışanlar, öğrenciler ve veliler iletişimin hızı ve yönü için okulun yöneticilerine bakar. Yöneticisine güvenilen, açık iletişim kurulabilen okullarda aidiyet ve verimin arttığı görülmektedir. Yöneticinin iletişim becerilerine yönelik eğitimlerimizde; yöneticinin bir lider olarak okulda dinleme, kendini ifade etme, empati, geri bildirim ve okula rehberlik eden değerler üzerine çalışmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

KÜLTÜR YARATAN YÖNETİCİ

Bir okulda çalışanların, öğrencilerin ve velilerin ekip ve birey olarak eşitlikçi, barışçıl, huzurlu bir okulda çalıştıklarını hissetmeleri değerlidir. Okulun tüm paydaşları bu değerleri ve duyguları edinmek için önce okulun yöneticilerine bakarlar. Aidiyet ve bağlılık gibi değerler yönetimin demokratik bir okul kültürü oluşturmasıyla mümkündür. Okul kültürü yaratan yönetici eğitimlerimizde, liderlerin ve liderler aracılığıyla çalışanların, öğrenci velilerin eşitlikçi, ayrımcılığı önleyen, gelişime açık tutumlar geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

YÖNETİM İÇİN TRANSAKSİYONEL ANALİZ

Psikolojide varoluşçu-hümanistik bir yaklaşım olan Transaksiyonel Analiz’e (TA) göre herkes Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarıyla ilişki kurar. Her yöneticinin ego durumları okulun, çalışanların ve dış paydaşların ego durumlarına etki eder. Yönetim için TA eğitimlerinde liderin ego durumlarının okul içi ve dışı ilişkilere yansımaları farklı TA kavramlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Liderin ego durumlarını esnek ve işlevsel kullanımı üzerinde durulmaktadır.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.