Bir okulda çalışanların, öğrencilerin ve velilerin ekip ve birey olarak eşitlikçi, barışçıl, huzurlu bir okulda çalıştıklarını hissetmeleri değerlidir. Okulun tüm paydaşları bu değerleri ve duyguları edinmek için önce okulun yöneticilerine bakarlar. Aidiyet ve bağlılık gibi değerler yönetimin demokratik bir okul kültürü oluşturmasıyla mümkündür. Okul kültürü yaratan yönetici eğitimlerimizde, liderlerin ve liderler aracılığıyla çalışanların, öğrenci velilerin eşitlikçi, ayrımcılığı önleyen, gelişime açık tutumlar geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz.