Porta Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık


PORTA, Latince “giriş”, “kapı” anlamına geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise “büyük çift kanatlı kapı” olarak tanımlanmış. Bilindiği gibi, kapılar açılıp kapandığında bir yeri bırakıp, başka bir yere geçeriz. Bazen bilerek, isteyerek, güvenli ya da heyecan duyacağımız bir başlangıç yapmamızı sağlar kapılar, bazen de farkında olmadan, bilemeden bize açılan bir kapıdan geçmiş buluruz kendimizi. Doğarken de tam böyle bir kapıdan geçerek dünyaya gelmedik mi?

En başta bin bir zorlukla bize açılan kapıdan dünyaya geldik ve yaşamda kalmayı başardığımız ilk evimizde büyümeye başladık. PORTA ekibi için bu ilk yıllardaki deneyimler ayrı ve özel bir öneme sahip. Yaşamın kritik gelişim dönemlerinin güvenli, işlevsel, koruyan ve destekleyen bir bağlanma gerektirdiğini biliyoruz. Bu nedenle eğitim ve danışmanlık çalışmalarımızda, erken dönemdeki deneyimlerin koruyuculuğunu ya da hapsediciliğini anlamaya çalışıyoruz. Bununla birlikte çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin kendilerine özgü ihtiyaçlar barındıran dönemler olduğunu dikkate alıyoruz. Kısaca her gelişim döneminin kendine özgü ihtiyaçlarına uygun destek ve hizmetleri sunmayı hedefliyoruz.

PORTA’da kişilerin düşünme, yapabilme, katılma gücünü ortaya çıkaran, eğitimcinin de katılımcı gibi öğrendiği, bilginin birlikte işlendiği “karşılıklı” etkileşime açılmasını istiyoruz. Eğitim sürecinin “güven ve heyecanı” birlikte barındıran bir etkileşim içinde yapılandırmak en temel amacımız. Çünkü bir eğitimin ancak bu ikisi birlikte olursa verimli olabileceğini düşünüyoruz. Eğitimin; duyguların fark edildiği, düşünme gücünün harekete geçirildiği ve tüm bunların becerilere dönüştüğü davranışları ortaya çıkaran bir süreç olmasını hedefliyoruz. Bir başka deyişle, herkes için keyifli ve heyecan verici olmasını, eleştirel düşünmeye, fikir üretmeye, sorgulamaya ve analiz etmeye fırsat vermesini ve beceri geliştirme ve davranış değiştirmeye yönelik olmasını önemsiyoruz. PORTA’da okullara, kurumlara (özel ve sivil toplum) yönelik eğitimlerin yanı sıra Transaksiyonel analiz eğitimlerini gerçekleştiriyoruz.

PORTA’nın kapısını çalmanız dileğiyle…

GERÇEKLEŞEN EĞİTİMLER

Eğitim Kurumlarına • Şirketlere • TA Eğitimleri • STK Eğitimleri

Porta EDM Eylül 2019 Eğitimler:

UNFPA Türkiye Kadınlar ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlarda Erkeklere Yönelik Müdahale Programı Projesi kapsamında hazırladığımız “Eşitlik için Erkek Katılım Programı” artık sahada. Suriye’den zorunlu olarak göç etmiş kadınlara ve çocuklara yönelik pek çok destekleyici etkinlik, program yapılıyor. Neden erkekler için olmasın? Erkeklere ihtiyaçlarını sorduk, 10 oturumluk bir eğitim programı geliştirdik ve pilot uygulamalarını yaptık. İletişim becerilerinden, haklara, toplumsal cinsiyet eşitliğinden, gelecek planlarına farklı konuları ele alan eğitim programı uygulamaya gönüllü çoğu Suriyeli 18 eğitimci adayı ile eğitici eğitimini tamamladık. Program Türkçe ve Arapça uygulanabiliyor. Sıra programı daha yaygın bir şekilde uygulamaya başlamakta… Eşitlik herkesin hakkı, eşitliğe hepimizin ihtiyacı var!

21 Eylül tarihinde Arçelik Çerkezköy Fabrikasında ‘Ergeni Takdir ve Eleştirinin Gücü’ atölyesi gerçekleştirildi.

25 Eylül tarihinde Arçelik Çerkezköy Fabrikasında ‘Ergeni Takdir ve Eleştirinin Gücü’ atölyesi gerçekleştirildi.

EĞİTİMLERDEN GERİ BİLDİRİMLER
Yaklaşan Etkinlikler