Okullara Eğitimler Görsel

İLETİŞİM BECERİLERİ

İletişim, iş hayatında ve özel yaşamda bir ihtiyaç olduğu kadar kaçınılmaz bir zorunluluk. İş ve özel yaşamında etkili iletişim kurmakta zorlanan kişilerin, fiziksel ve duygusal zorluklar yaşadığı bilinmektedir. İletişim becerilerine yönelik eğitimlerimizde; iş yaşamında iletişim ihtiyacı, dinleme, kendini ifade etme, empati, geribildirim ve yaşamımızda bize rehberlik eden kişilerin değerleri üzerine çalışmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

KURUM KÜLTÜRÜ

Bir kurumda çalışanların ekip ve birey olarak eşitlikçi, barışçıl, huzurlu bir kurumda çalıştıklarını hissetmeleri değerlidir. Bu sayede herkes destek verme ve alma hakkına sahip hissedebilir. Aidiyet ve bağlılık gibi değerler de demokratik bir kurum kültürü oluşturmakla mümkündür. Kurum kültürüne ilişkin eğitimlerimizde, çalışanların iş ve özel yaşamlarında eşitlikçi, ayrımcılığı önleyen, gelişime açık tutumlar geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

TRANSAKSİYONEL ANALİZ

Psikolojide varoluşçu-hümansitik bir yaklaşım olan Transaksiyonel Analiz’e göre herkes Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarıyla ilişki kurar.  TA eğitimlerinde bu ego durumlarının şirket içi ve dışı ilişkilere yansımaları farklı TA kavramlarıyla birlikte ele alınmaktadır. TA’ya göre özerk (otonom) olabilmenin bileşenleri olan doğal (spontan), bilinçli/farkında ve içten (konsantre ve motive) olabilmenin iş yaşamında seçenekleri üretilmektedir.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

YAŞAM BOYU GELİŞİM

Günümüzde çalışanların kurumlarına bağlılıkları ve aidiyet duyguları hem iş verimi hem de kurum içi huzuru olumlu etkilemektedir. Aidiyet ve bağlılık duygusu ise mesleki gelişim ve tatminin yanı sıra bireylerin yaşam boyu evde, işte ve tüm ilişkilerde gelişim ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilidir. Eğitimlerimizde, kurum çalışanlarının yaşam boyu gelişimlerini destekleyecek konuları ele almayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.