“Herkes eşittir” cümlesine katılan kişi sayısı oldukça fazladır. Oysa hem günlük hayatta hem de iş yaşamında insanlar eğitim, memleket, gelir durumu, cinsel yönelim, etnik köken, dış görünüş, engellilik, yaş gibi bazı özelliklerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. İnsanların farklı özelliklerine dair medyadan, arkadaşlardan, aileden ve çevreden öğrendikleri önyargılarını fark etmeleri ve dönüştürmeleri, kurum içindeki kişilerin fırsatlardan ve haklardan eşit yararlanmasını sağlarken, farklılıkların bir arada keyifle yaşayabilme ve çalışabilme hakkını, imkanını da artırmaktadır.

Amaç: Katılımcıların, eşitlik üzerine bilgi ve farkındalık kazanmaları, iş yaşamında yapılabilecekler üzerine düşünmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Kalıp yargı, önyargı, ayrımcılık süreci
  • Ayrımcılık türleri ve nedenleri
  • İşyerinde açık ve gizli ayrımcılık
  • Ayrımcılığın etkileri
  • İşyerinde insan onuru ve hakkı
  • Eşitlik neden ve nasıl mümkün

Hedef Kitle: İnsan kaynakları çalışanları öncelikli olmak üzere tüm kurum çalışanları