Okullara Eğitimler Görsel

YÖNETİCİNİN İLETİŞİMİ

İletişim, iş hayatında ve özel yaşamda bir ihtiyaç olduğu kadar kaçınılmaz bir zorunluluk. İş yaşamında çalışanlar, iletişimin hızı ve yönü için yöneticisine bakar. Yöneticisine güvenilen, açık iletişim kurulabilen kurumlarda aidiyet ve verimin arttığı görülmektedir. Yöneticinin iletişim becerilerine yönelik eğitimlerimizde; yöneticinin bir lider olarak kurumda dinleme, kendini ifade etme, empati, geri bildirim ve kuruma rehberlik eden değerler üzerine çalışmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

KÜLTÜR YARATAN YÖNETİCİ

Bir kurumda çalışanların ekip ve birey olarak eşitlikçi, barışçıl, huzurlu bir kurumda çalıştıklarını hissetmeleri değerlidir. Çalışanlar bu değerleri ve duyguları edinmek için önce yöneticilerine bakarlar. Aidiyet ve bağlılık gibi değerler yönetimin demokratik bir kurum kültürü oluşturmasıyla mümkündür. Kurum kültürü yaratan yönetici eğitimlerimizde, liderlerin ve liderler aracılığıyla çalışanların iş ve özel yaşamlarında eşitlikçi, ayrımcılığı önleyen, gelişime açık tutumlar geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.

YÖNETİM İÇİN TRANSAKSİYONEL ANALİZ

Psikolojide varoluşçu-hümansitik bir yaklaşım olan Transaksiyonel Analiz’e (TA) göre herkes Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarıyla ilişki kurar. Her yöneticinin ego durumları kurumun, çalışanların ve dış paydaşların ego durumlarına etki eder. Yönetim için TA eğitimlerinde liderin ego durumlarının şirket içi ve dışı ilişkilere yansımaları farklı TA kavramlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Liderin ego durumlarını esnek ve işlevsel kullanımı üzerinde durulmaktadır.

Gerçekleşen eğitimler için tıklayınız.