Çocuk gelişiminde ebeveynin çocuğu uygun, dengeli bir şekilde zorlamasının çocuğun gelişimini desteklediğinden bahsedilir. Liderin de kurumda böyle bir vizyonu olması yararlı olabilir. Bir yandan ekibin arkasında olduğunu gösteren, yeri geldiğinde onları destekleyen ama yeri geldiğinde bir parça gelişim için onları zorlamak gerekebilir. Öte yandan lider, bir uçak kullanır gibi rotanın sonraki adımlarını olası olumlu-olumsu senaryoları dikkate alabilmelidir.

Amaç: Kurumdaki yöneticilerin sorumlu oldukları alanlarda ekibini kapsayan ve destekleyen şekilde planlama, analiz/teşhis ve müdahale becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Liderlik tanımı, anlamı ve etkisi
  • Görevsel ve mantıksal liderlik
  • Liderden beklenen: Koruma, güven, bilgi, destek
  • Süreç ve içerik analizi
  • Üstünden ve astından geribildirim alma yöntemleri

Hedef Kitle: Üst Yöneticiler

There are no upcoming events at this time