TA’ya göre kişiliğimiz, kendimizi, diğerlerini ve yaşamı nasıl algıladığımızla ilgildir. Her çocuk büyürken otoriteden nasıl kabul alacağına ilişkin stratejiler geliştirirken aynı zamanda yaşamı nasıl yaşayacağına ilişkin otoriteyi modeller. Kurumlar da yaşamda kalmak için kurucunun, yöneticinin bakış açısıyla büyür, gelişir ya da zarar görebilir. Kurumun kişiliği yöneticinin tüm ekip ile etkileşimiyle şekillenir.

Amaç: Yöneticilerin ve kurumun kurucularının, (kişiliklerine) etki eden bilinçli ve bilinçdışı unsurlardan oluşan yaşam kurgularının kurumun öyküsüne etkilerini keşfetmeleri ve ’şimdi-burada’ya uygun ihtiyaçları karşılamak için bakış açıları oluşturmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Yaşam kurgusu nedir, nasıl oluşur?
  • Kurucusunun ve yöneticinin yaşam kurgusu
  • Kurumun yaşam kurgusu
  • Kurumda bilinçli ve bilinçdışı alınan komutlar, izinler
  • Kurumun değişim ihtiyacı ve fırsatı

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı