İş yaşamında liderlik; ekibin, liderinin kendisinin ve işin korunup geliştirilmesini kapsar. Lider bazen psikolojik etki, bazen uzmanlık katkısı ve bazen de yasal gücünü kullanarak liderlik yapabilir. Düşünen, düşündüren, uygun yönde ve hızda zorlayan lider ekibin, kurumun ve kendisinin gelişimine kapı açar.

Amaç: Yöneticilerin iş yaşamında; kendisinin ve ekibinin iletişim becerilerini geliştirmek için güçlü, zayıf ve tuzak noktaları fark etmeleri ve müdahale becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Liderin ve ekibin, ben-sen-ekip-kurum hakkında önyargıları
  • Yöneticinin değer ve etki yaratma ihtiyacı
  • Yapılandırma ihtiyacının yönetme becerisine yansıması
  • Liderin iletişimi: Gücün olumlu ve işlevsel kullanımı
  • Duygu – düşünce – davranış kapılarını açık tutma
  • Yöneticinin sözleri ve kulakları

Hedef Kitle: Yöneticiler

There are no upcoming events at this time