Bir zincirin gücünün en zayıf halkanın gücü kadar olması gibi, bir ekibin etkisi de en zayıf ekip üyesinin gücü kadardır. Bu noktada ekipte kimin hangi becerisi olduğu/olmadığını bilmesi, farklı özellikleri, becerileri birbirini tamamlayan bir takım haline getirmesi liderin en temel görevidir.

Amaç: Kurumdaki yöneticilerin etkin, verimli bir ekip oluşturmak için takım rollerini fark etmeleri, ekibin ve bireylerin zayıf ve güçlü yönlerini fark ederek desteklemeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Ekip olma ölçütleri
  • Takımdaki rolleri fark etme ve ihtiyaçları destekleme
    • Koordinatör, uygulayan, yeşerten, takım işçisi, tamamlayan / bitiren, gözlemleyen / değerlendiren, şekil veren, kaynak araştıran
  • 3 tür lider: Yasal – Doğal – Psikolojik
  • Liderin krize müdahalesi

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı