Cinsiyet algısı, normları, önyargıları yaşamın her alanına sızdığı gibi, kurumdaki yaşama da girmiştir. Kurumdaki cinsiyet algısının neleri, nasıl engellediğini, kime, nasıl imtiyazlar sağladığını fark etmek eşitlikçi bir ortam için ilk adımdır. Bu ilk adımda fark edilen eşitsizlikleri gidermek için atılacak adımlar kurumda herkesin kendi gibi olabildiği, fırsatlara erişim gücü ve cesareti olduğu bir ortamı sağlayabilir.

Amaç: Kurumdaki yöneticilerin, kurumda toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl algılandığı/yaşandığıyla ilgili farkındalık kazanmaları, kurumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yönetici olarak uygulamalar planlamaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Cinsiyet rolleri ve kurum yaşamı
  • Cinsiyet rolleri nasıl gelişir?
  • Örtük ve açık (düşmanca) cinsiyetçilik
  • Eşitlikçi kurum ve ilişkiler
  • Yöneticiye düşenler

Hedef Kitle: Yöneticiler

There are no upcoming events at this time