Kitlesel travma söz konusu olduğunda, ne olduğunu anlamlandırma, bilgi edinme, iç ve dış kaynakları gözden geçirerek harekete geçme gibi ihtiyaçlar ön plana çıkar. Kurum yöneticileri, bir yandan kendileri travmatik olaylarının etkisi içinden geçmeye çalışırken diğer yandan da kurumu, çalışanları, hatta çalışan yakınlarını destekleyecek şekilde karar alma ve liderlik becerilerini sürdürmeleri gerekir. Bu bağlamda, yöneticilerin travmayı, etkilerini ve uygun şekilde müdahale etme yöntemlerini bilmeleri önemlidir.

Amaç: Kurumda ya da kurumu ilgilendiren bir travma yaşandığında; yöneticinin travmanın anlamı-etkisi, psikolojik sonuçları ve travma sonrası psikolojik sağlamlık için yapabileceklerinin ele alınması amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Travmanın tanımı, etkisi, anlamı
  • Travma öncesi-anında-sonrasında yöneticiye düşen
  • Liderin travma sonrası, kendisini kurumu ve çalışanları koruması
  • Yöneticinin Travmayla baş etmede ‘Basic Ph modeli’nin kurumda uygulaması
  • Psikolojik sağlamlık için liderin süreç analizi ve müdahalesi

Hedef Kitle: Yöneticiler