İletişim, iş hayatında ve özel yaşamda bir ihtiyaç olduğu kadar kaçınılmaz bir zorunluluk. İş yaşamında çalışanlar, iletişimin hızı ve yönü için yöneticisine bakar. Yöneticisine güvenilen, açık iletişim kurulabilen kurumlarda aidiyet ve verimin arttığı görülmektedir. Yöneticinin iletişim becerilerine yönelik eğitimlerimizde; yöneticinin bir lider olarak kurumda dinleme, kendini ifade etme, empati, geri bildirim ve kuruma rehberlik eden değerler üzerine çalışmayı hedefliyoruz.

İleri tarihli etkinlik bulunamadı