Eric Berne “Başkasının ego durumunu analiz etmeden önce kendi ego durumuna bak.” der. Liderin de ekibini yönetirken öncelikle kendi Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarının farkında olması gerekir. Bu sayede enerjisini ve odak noktasını doğru belirleyebilir.

Amaç: Yöneticilerin, ekiplerini yönetirken Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarını olumlu ve verimli kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Çocuk ego durumları: Duyguların yönetim becerilerine yansıması
  • Yetişkin ego durumları: Şimdi-buradaki “ben”in ürettiği seçenekleri yöneticinin analiz edebilmesi
  • Ebeveyn ego durumları: Kurumun ve liderin değer yargılarının yönetim becerilerine etkisi
  • Egoların sinerjisi: Yöneticinin, kurumun ve çalışanın ego durumlarının sentezi

Hedef Kitle: Yöneticiler