İnsan anne rahminden itibaren etkileşimi fark eder ve ilişkiye ihtiyaç duyar. Sürekli bir geribildirim alışverişi içindedir. Gücü elinde tutan ebeveynden alınan, alınmayan geribildirim ise bireye, neyin kabul edilip neyin reddedildiğine ilişkin fikir verir. Ebeveynler gibi, yöneticiler de kurumdaki otoritelerdir. Dolayısıyla yöneticiden ve uzman alınan takdir ya da eleştiri çok daha etkilidir. Doğal olarak da daha yararlı veya yıkıcı olabilir.

Amaç: Yönetici olarak üstleriyle, eş düzeydeki çalışanlarla, ekip arkadaşlarıyla ve müşterilerle geribildirim alışverişi becerilerini güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Yöneticiden gelen, yöneticiye verilen geribildirim
  • İlkeler: Kapsayıcı, yararlı, işlevsel, somut, öncelik, bağlam, yönlendiren gelişim adımları
  • Geribildirim formülü: Davranış + Etki + Çözüm için Eylem
  • Geribildirimde 3 boyut: Kavramsal – deneyimsel – yapısal
  • Yöntemler: Doğrudan, soru sorarak, sandviç, bilgi ve yöntem önermek, yorum
  • Zor konular: Olumsuz geribildirim, yüzleştirme; ne zaman, nasıl, neden?

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı