Yöneticinin besleyen ve sınırları çizip koruyan bir ebeveyn gibi olması beklenir. Bu neden yönetici başta kendisinin olmak üzere, kurumun ve ekibinin Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarını tanıması, nasıl işlev gösterdiğini bilmesi önemli kazanımlar sağlar. Kurumun ve ekibin duygularını, düşüncelerini, eylemlerini bütüncül bir yetişkin farkındalığıyla yönetmek, demokratik ve verimli bir çalışma ortamı sağlar.

Amaç: Yöneticilerin TA kavramları ile kendilerini, ilişkilerini ve kurumu analiz etmesi ve yönetim becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Kurumun ve yöneticinin Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumları
  • Yöneticinin ve kurumun yaşam kurgusu
  • Özerk lider, kurum, çalışan
  • Liderin, kurumun ve çalışanları kabul alma yolları
  • İş yaşamında oynanan psikolojik oyunlar
  • Liderin olumlu – olumsuz ebeveyn ego durumları

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı