Kurumda yöneticinin empatisi, kurumun ve ekibin gelişimi için en değerli araçtır. Ama yöneticinin empati kurması sadece birinci adımdır. Empatiden sonra ihtiyaçları anlayıp, kapsayıcı, geliştiren şekilde ihtiyaçları giderme yollarını oluşturmak gerekir. Yöneticinin ekibine destek verme, koruma ve ekibi uygun şekilde zorlayıp yönlendirme becerilerini ne zaman, nasıl kullandığı son derece belirleyicidir.

Amaç: Yöneticilerin iş ve özel yaşamlarında empatinin ötesindeki ihtiyaçları fark etmeleri ve ekip yönetiminde bu ihtiyaçları karşılama becerilerini ortaya çıkarmaları, geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Empati olumlu mu tarafsız mı?
  • Yöneticiden beklenen: Heyecan ve güven, umut ve rehberlik
  • İlişkideki 8 ihtiyacın kullanımı: Güven veren lider, ekiple anlamlı deneyimler edinme, ekibe destek, ekipten destek, tecrübelerin paylaşılması ve rehberlik, ‘kendi gibi olabilen’ lider, liderin ve ekibin imzası, diğerinin benim için bir şey başlatması, sevginin ifadesi

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı