Liderlik birçok bileşeni bir arada tutup ekibi harekete geçirmeyi ve verimli sonuçlar elde etmek olarak tanımlanabilir. Bu süreci en temelden ve doğrudan etkileyebilecek olgu ise duygulardır. Liderin kendisinin, ekibin, kurumun ve müşterilerin duygusunu anlaması, düzenleyebilmesi beklenir. Bunu yapabilmek ise duygunun altındaki ihtiyacı anlayıp uygun yol haritasını belirleyen fikirleri geliştirmek ve birbirini tamamlayan adımlarla harekete geçmeyi içerir.

Amaç: Yönetici olarak üstleriyle, eş düzeydeki çalışanlarla, ekip arkadaşlarıyla ve müşterilerle geribildirim alışverişi becerilerini güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Duyguları tanıma, fark etme, isimlendirme, ifade edebilme
  • Yöneticiye gösterilen – gösterilmeyen duygular
  • Yöneticinin göstermesi – gizlemesi gereken duyguları
  • Kendisinin ve diğerinin duygusunu yönetebilme
  • İlişkilerde, ekipte, liderde duygular ve empati
  • Duygusal zeka: Duygu, düşünce ve davranışı birleştirebilmek

Hedef Kitle: Yöneticiler

There are no upcoming events at this time