Farklı olan bazen insanları şaşırtabilir, korkutabilir. Çünkü önyargılar insanın kendisi dışındaki yaşamları, seçimleri, bakış açılarını anlamasını zorlaştırabilir. Ancak tüm farklılıklar kapsayıcı eşitlikçi bir ortamda ele alındığında geliştiren, zenginleştiren fırsatlardır. Tam da bu noktada kurumdaki liderin herkesin bayramını kutlayabilmesi, herkesin görüşüne açık olabilmesi, seçimlerine, düşüncelerine saygı göstermesi kurumda her bir bireyin kapsandığı, korunduğu eşitlikçi bir ortamı destekler.

Amaç: Yöneticilerin kurumda adalet ve eşitlik üzerine bilgi ve farkındalık kazanmaları, okul içinde farklılıkları zenginlik olarak görerek ve kapsayarak yapılabilecekler üzerine planlamalar yapmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve içerik

  • Kalıp yargı, önyargı, ayrımcılık süreci
  • Ayrımcılık türleri, nedenleri, etkileri
  • İşyerinde açık ve gizli ayrımcılık
  • Okulda eşitlikçi tutum için yönetime düşen
  • Eşitlikçi yönetim ve lider profili

Hedef Kitle: Yöneticiler

İleri tarihli etkinlik bulunamadı