Psikolojide varoluşçu-hümansitik bir yaklaşım olan Transaksiyonel Analiz’e (TA) göre herkes Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumlarıyla ilişki kurar. Her yöneticinin ego durumları kurumun, çalışanların ve dış paydaşların ego durumlarına etki eder. Yönetim için TA eğitimlerinde liderin ego durumlarının şirket içi ve dışı ilişkilere yansımaları farklı TA kavramlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Liderin ego durumlarını esnek ve işlevsel kullanımı üzerinde durulmaktadır.