Gücün ilişkilerde ve dolayısıyla, işyerinde nasıl kullanıldığı önemlidir. Diğerini engellemek, küçümsemek, bilgiyi elinde tutmak, ayrımcı şakalar yapmak gibi her türlü şiddet ve olumsuz güç kullanımını, dayanışma, geribildirime açık olmak, doğru zamanda ve uygun şekilde bilgiyi paylaşarak gücün olumlu kullanımıyla değiştirilebilmesi değerlidir. Şiddet ve olumsuz güç kullanımının çalışanlarda yarattığı korku, endişe, haset, güvensizlik gibi duygular kurumda ilişkileri ve çalışmaları olumsuz etkilerken, güven, cesaretlendirme, duyguların ve isteklerin açıkça ifade edilebilmesi kurum kültürünü olumlu etkilemektedir.

Amaç: Katılımcıların, şiddet, güç konusunda farkındalık kazanmaları, olumsuz güç kullanımını önlemek ve olumlu güç kullanımı, paylaşım, dayanışma destek için yapılabilecekler üzerine bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Güç tanımı, anlamı ve etkisi
  • İlişkilerde ve işyerinde güç kullanımı
  • Şiddet ve olumsuz güç
  • Gücün diğer yüzleri: Güven, cesaretlendirme, dayanışma
  • Sınırlar ve kurallar

Hedef Kitle: Kurum çalışanları