Kurumlar doğal olarak zaman zaman değişime ihtiyaç duyar. Yine doğal olarak değişim kurum çalışanlarında farklı duygular yaratır. Değişimin yarattığı kaygıyı anlamak ve düzenlemek önemlidir. Anlamak kadar değişimin olabildiğince birlikte ve getireceği fırsatları görünebilir, konuşulabilinir kılmak gerekir.

Amaç: Katılımcıların, kurum içinde yaşanan değişimleri anlamaları, eleştirel bir düşünceyle etkin bir katkı sağlamaları için bakış açısı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

 • Değişim nedir, neden gerekir?
 • Değişim neden ‘direnç’le karşılanır?
 • Yenilenme ve fırsat olarak değişim
 • Hızlı ve yavaş değişenler
  1. Kraldan çok kralcılar
  2. İnatçılar
  3. Anlayıp anlatanlar
 • Değişmeyen gerçek: Değişim

Hedef Kitle: Kurum çalışanları