İletişim, sosyal hatta fiziksel bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç karşılanmazsa insanın sağlığı bozulabilir. Etkili iletişim; duygu ve düşüncelerimizi karşımızdaki kişilere somut, açık, net bir şekilde aktarabilmek ve karşımızdaki kişiyi dinlemek ve anlamak ile mümkün olabilir. Evde, işte sağlıklı iletişimin gerçeklemesi, ilişkilerin korunması ve sürdürülebilmesi için gücün olumlu ve işlevsel şekilde kullanabilmesi önemlidir.

Amaç: Katılımcıların iş yaşamında; yöneticileri, ekip arkadaşları, müşterileri ile ilişkilerinde farkındalık ve verimli iletişim becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • İletişimde önyargılar, ben-sen algısı
  • Bireyin değer ve etki yaratma ihtiyacı
  • İlişkiyi yapılandırma ve sınırlar
  • İlişkide gücün olumlu ve işlevsel kullanımı
  • Etkili dinleme ve kendini ifade etme

Hedef Kitle: Kurum çalışanları