Empati, diğerinin bakış açısını anlamak, onun gözünden bakabilmek anlamına gelir. Genellikle empati kurabilen birinin diğerleri için iyi ve destekleyici davranacağına inanılır. Oysa empati kuran biri bu bilgiyle bencilce ve zarar veren şekilde de davranabilir. Örneğin, karşısındaki kişiyle empati kurup onun zayıf noktasını fark eden biri, bu durumu kendi çıkarına da kullanabilir yardım ve destek için de. Bu nedenle empatinin yanı sıra kapsayıcı, eşitlikçi olmak ve geliştiren yardımı sunabilmek değerlidir.

Amaç: Katılımcıların iş ve özel yaşamlarında empatinin ötesindeki ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama yollarını üretmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Empati yeter mi?
  • İlişkinin besini: Heyecan ve güven, şehvet ve şefkat
  • İlişkide 8 ihtiyaç:
    • Güven duyma, birlikte anlamlı deneyimler edinme, destek alma, tecrübelerin paylaşılması ve rehberlik, ilişkide kendin olabilme, iz bırakma, diğerinin benim için bir şey başlatması, sevginin ifadesi

Hedef Kitle: İnsan kaynakları çalışanları öncelikli olmak üzere tüm kurum çalışanları