TA’ya göre, her kurumun tıpkı bireyler gibi Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumları, zamanı yapılandırma, kabul iletisi alışveriş yöntemleri, kurumun senaryosu (kişiliği) vardır. “Kurumda Transaksiyonel Analiz (TA)”, insan kaynakları uzmanları başta olmak üzere tüm çalışanların, iş ortamında TA bakış açısıyla kurumu analiz ederek müdahale araçları geliştirmek kapsayıcı ve üretken adımlar için gereklidir.

Amaç: Katılımcıların, TA kavramları ile iş yaşamında kendini, ilişkilerini ve kurumu analiz etmesi ve çözümler üretmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve içerik

  • Kurumun Çocuk-Yetişkin-Ebeveyn ego durumları
  • Kurumun yaşam kurgusu/senaryosu
  • İş yaşamında özerk olabilme
  • Kurumun ve bireylerin kabul alma yolları
  • İş yaşamında oynanan psikolojik oyunlar

Hedef Kitle: İK çalışanları başta olmak üzere kurum çalışanları