Duygular, ihtiyaçların işaretidir. Hayatımızın her döneminde duygularımızla olan ilişkilerimiz; onları ne kadar etkili taşıyabildiğimiz ve düzenleyebildiğimiz psikolojik sağlığımızla, ilişkilerimizle ve başarımızla yakından ilişkilidir. İş yaşamını da derinden ve büyük ölçüde etkileyen duygular üzerine düşünmek ve çalışmak onları işlevsel olarak kullanabilmek için oldukça önemlidir.

Amaç: Katılımcıların çalışma arkadaşları ile olumlu ilişkiler kurabilmeleri için kendi duygularını ve başkalarının duygularını fark edebilme, anlamlandırma becerilerini ve duygusal zekalarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Duyguları tanıma, fark etme, isimlendirme, ifade edebilme
  • Duygusal mı akılcı mı?
  • Kendisinin ve diğerinin duygusunu yönetebilme
  • İlişkilerde duygular ve empati
  • Duygu, düşünce ve davranış

Hedef Kitle: Kurum çalışanları