Çalışanlar kurumla ilişkilerini ve algılarını çoğu kez ilk kademe yöneticileriyle ilişkilerine bağlı olarak geliştirir. Bir anlamda ilk kademe yönetici çalışanın kurumda gördüğü ebeveyn gibidir. Bu nedenle ilk kademe yöneticinin kurduğu ya da kurmadığı iletişim, verdiği ya da vermediği geribildirim çok önemlidir.

Amaç: Herkesin keyif alarak çalıştığı, yaptığı işten gurur duyduğu; çalışan deneyimi, bağlılığı ve mutluluğunun öncelendiği, motive edici bir işyeri atmosferinin oluşturulması için ilk kademe liderlerin gerekli iletişim ve temel yönetim becerileri ile donatılması amaçlanmaktadır.

Kapsam ve içerik

  • Etkili dinleme ve kendini ifade etme
  • Ekip içi ilişkide yapılandırma ve sınırlar
  • Liderlik tanımı, anlamı ve etkisi
  • Ekip içi eşitlik/adaleti sağlarken tuzaklar: Cinsiyet rolleri, deneyim, uzmanlık, alt gruplar,
  • İş delege ederken doğru iletişim ve motive etme
  • İlk kademe liderde temel koçluk becerileri

Hedef Kitle: İlk kademe lider pozisyonunda çalışan saha çalışanları, vardiya yönetmenleri, süpervizörler, ekip liderleri, ekip sözcüleri.

İleri tarihli etkinlik bulunamadı