Kişilik gelişimi açısından, doğum öncesinden ergenliğe kadar; 0-1,5, 1,5 -3, 3-6, 6-10 yaş aralıkları gelişim özellikleri ve görevleri açısından yaşamsal öneme sahiptir. Çocukluk, kişilik ve beyin gelişiminin en hızlı, en verimli olduğu dönemidir. Öte yandan, hepimiz seçemediğimiz bir çevrenin içine doğarız. Gelişim fırsatları sunulan bir çocukluk geçiren insanlar, bu ortamın yararlarını ömür boyu yaşarlar. Temel haklarından faydalanabilen; ihmal ve istismardan, şiddetten korunan, gelişimi desteklenen, ilgi ve şefkat gören çocuklar, mutlu, özgüvenli, barışçıl yetişkinler olabilirler.

Amaç: Katılımcıların, çocukluk dönemi ile ilgili bilgi, farkındalık ve becerilerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.

Kapsam ve içerik

  • Çocukluk ve beyin gelişimi
  • Duygusal, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişim
  • Mizaç-çevre ilişkisi,
  • Çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı
  • Gelişim için cazip ve güvenli ortam

Hedef Kitle: Kurumda 0-10 yaş çocuğu olan tüm ebeveynler