Bir ilişkide çatışma yoksa gerçek bir ilişki yaşama ihtimali düşer. Zira insanlar bir araya geldiklerinde ihtiyaçları ya da değerleri her zaman paylaşmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle çatışmanın verimli yürütülmesi eşitlikçi ve üretken ilişki için gereklidir.  Bir ilişkinin kalitesi ve gücü genellikle çatışmanın nasıl ve hangi yöntemlerle yürütüldüğüyle doğrudan ilgilidir. Tarafların çatışma sırasında ve sonrasında birbirlerinin değer yargılarını ve ihtiyaçlarını anlamaları değerlidir.

Amaç: Katılımcıların iş ve özel yaşamlarında çatışmayı yaratan nedenleri, ihtiyaçları anlama ve çatışmayı verimli şekilde yönetme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Kapsam ve İçerik

  • Çatışmasız ilişki neleri saklar?
  • Altta yatan ihtiyacı görebilmek
  • Yapıcı ve yıkıcı çatışma yöntemleri
  • Çatışmayı yönetirken 9 yöntem: Ne zaman, hangisi, nasıl?
    • Hakimiyet kurma, yatıştırma, sürdürme, iş birliği yapma, serbest bırakma, teslim olma, kural yoluyla karar verme, birlikte yaşama, pazarlık

Hedef Kitle: Kurum çalışanları

İleri tarihli etkinlik bulunamadı