Ergenlik; çocuklukla yetişkinlik arasındaki bir köprü olarak tanımlanır. Bazı uzmanlar ergenliği “yeniden doğuş” olarak da tarif eder. Çünkü ergenlik hem bedensel hem de sosyal olarak sınırların değiştiği bir dönemdir. Ergen, hareket etmek, arkadaş edinmek, kendisi gibi olmak kısaca büyümek, sınırlarını geliştirmek ister. Merakları ve duyguları ergenleri yönetir ve bilerek-bilmeyerek risk almalarına neden olabilir. Tam da bu noktada, ergenle nasıl bir dille konuşacağınız, onun söylediğini nasıl anlayacağınız ayrı bir önem kazanır.

Amaç: Katılımcıların, ergenlik dönemi ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını artırmaları amaçlanmaktadır.

Kapsam ve içerik

  • Bir gelişim ve büyüme fırsatı olarak ergenlik dönemi
  • Ergenle iletişim, takdir ve eleştiri
  • Mahremiyet ve cinsellik
  • Sınırlar ve destek: Ergenin kendini koruması ve ebeveynin desteği
  • Yaşam becerisi
  • Hayaller ve gelecek planları

Hedef Kitle: Kurumda 11-18 yaş çocuğu olan tüm ebeveynler ve çocukları